נדל"ן ן"לדנ

    איזור פרסומי

איזור: סוג התישבות: אופי:

      הטבות לעולים חדשים

שתף

המשרד לקליטת עלייה.

מתוך: הוראת שעה מס' 306. נוהל מס' 1.001 – כללי הסיוע היסודיים.

 

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1198 מיום 7/1/2010 בעניין הכוונת עולים לישובי הנגב והגליל, יזם המשרד לקליטת העלייה בשיתוף פעולה עם משרד הנגב והגליל תכנית לעידוד עולים חדשים להתיישב בישובי הנגב והגליל, אשר תשווק בחו"ל כמקובל על ידי הסוכנות היהודית.

במסגרת פיילוט לעידוד העלייה שני המשרדים הקצו סך כולל של 5.5 מליון ש"ח לקליטת 212 משפחות עולים, אשר יעלו ארצה החל מ 1/6/2010 ועד 31/12/2010. הרשויות הכלולות בפרויקט נבחרו על בסיס ניסיון ומוטיבציה של הרשות לקלוט עולים וכוללות בגליל את: טבריה, כרמיאל, מגדל העמק, נהריה, עכו, צפת, קצרין וכן את ישובי בית ראשון במולדת .

מטרת  התוכנית היא לעודד את העליה ולהקל על קליטת העולים בארץ . עידוד העליה וקליטת העולים ימצאו את ביטויים בסיוע מיוחד עבור הזכאים שיינתן בתחומי החינוך לילדים, תחומי חברה ותרבות והדיור.  תוכניות העליה והקליטה ייעשו בשיתוף הרשות המקומית שתעמיד בפני הזכאים "סל עירוני" הכולל הנחות בשירותים העירוניים. בדרך כלל תלווה קבוצת הזכאים במלווה מיוחד, אשר ידאג לכל צרכי הקליטה של המשפחה.

סיוע זה לא בא במקום הסיוע הרגיל אלא כתוספת סיוע למשתתפי התוכנית.

הזכאות להשתתף בתוכנית מותנית ברישום של העולים לתוכנית כבר בחו"ל בטרם עלייתם, ומותנית בכך שהעולה הזכאי יתגורר בישוב מתוך הרשימה המפורטת לפחות במשך 12 חודשים מיום העלייה.

על המשתתפים לעמוד בכל התנאים הבאים: עליהם להיות עולים שקיבלו מעמד עולה מיום 1/6/2010 ועד 31/12/2010, בעלי כושר השתכרות וגילו של אחד מראשי המשפחה  21-55, לקבל אישור מהמשרד לקליטת עליה ומהסוכנות היהודית להשתתפותם בתוכנית.
*תנאים נוספים מפורטים בנוהל המלא.

התוכנית כוללת את המרכיבים הבאים:

סיוע בשכר הדירה: תקופת הזכאות הנה למשך 12 חודשים מיום העליה. הסיוע בשכר דירה לכל חודש לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה לחודש. הוא ניתן אחת ל- 3 חודשים אחורנית וגובהו 1200 ש"ח לחודש לכל היותר.

פעילויות חינוך: הסיוע לחינוך יינתן לילדי חוק חינוך חובה לצורך שיעורי עזר, ליווי ועזרה לימודית בלימוד השפה העברית, וכן לפעילות חינוכית משלימה אחרת, לאוכלוסיית ילדים בעלי צרכים מיוחדים, לצורך אבחון פסיכודידקטי באמצעות שפ"י, או כל גורם אחר המוסמך לתת אישורים אלה ובהמלצת הרשות.

תעסוקה:  עולים בתוכנית זו יהנו מסיוע נוסף בגובה 4000 ש"ח לבית אב. הסיוע יינתן בנוסף לכלל הסיועים התעסוקתיים הניתנים לעולים ע"י אגף התעסוקה.

 

לקריאה נוספת ניתן לגלוש לאתר המשרד לקליטת העלייה  חיפוש ישוב

ישוב בקליטה
ישוב בקו עימות

  מדורים:

עצות לתכנון נכון
עצות שיכולות לחסוך..
סיפורים מהגליל
סיפורים וחוויות מהגליל

  מודעות פרסומיות :

 


בניית אתר אינטרנט |   קידום אתרים כל הזכויות שמורות © 2005. מדינת ישראל
Copyright (c) 2005, The State of Israel. All Rights Reserved.