נדל"ן ן"לדנ

    איזור פרסומי

איזור: סוג התישבות: אופי:

    תנאי שימוש באתר


גולשים יקרים, ברוכים הבאים למרכז המידע להתיישבות בגליל! 
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים אלה.
האתר וכל הדפים, המידע, התמונות או כל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: "התוכן")
הנם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר.
אין להעתיק או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך בכתב ממפעילת האתר.
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו
וסימניו המסחריים שמורות באופן בלעדי למפעילת האתר.

הגבלת אחריות
התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים, לרבות מידע הנמסר ישירות על ידי ראשי הישובים ו/או הפרויקטים .
למפעילת האתר אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, נכונותו,
תקפותו, שלמותו, דיוקו או התאמתו לכל מטרה שהיא.
מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המתפרסם באתר.
פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של מפעילת האתר לגבי נכונות ו/או כדאיות המוצרים ו/או
השירותים ולעניין השימוש בהם.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים /עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה
משימוש והסתמכות על התוכן,השירותים או המוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.
כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר תסוכם
ישירות בין הצדדים המעונינים בעסקה ואינה כוללת את מפעילת האתר או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה.

תוכן ומידע
מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר
לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מראש.
תמונות, הדמיות, תרשימים וכל מידע ויזואלי אחר המוצגים הם להמחשה בלבד.
מפעילת האתר עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך אינה אחראית לנכונות התוכן והמידע
המקצועי המתפרסם באתר, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות ומבזקים הכלולים בו.


היו אחראים בשום מקרה
בקשר עם השימוש במוצרים או שירותים המוצעים באתר או תכנים הנכללים באתר או בכל אתר קשור ו/או
בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירותים ו/או המוצאים המופיעים בערוץ ובאתרים הקשורים לכל נזק,
ובין השאר - לאובדן שימוש, הפרעה לעסק, ו/או לכל נזק - ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא
(לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, בין אם היא חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוחלטת במוצר, ו/או כל
חבות אחרת, אף אם המפעילים או מי מהם ידעו ו/או יידעו אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים.
סעיף זה יחול בכפוף לאמור בכל דין.

מפעילת האתר מאחלת גלישה ושימוש מהנה והתמצאות מהירה באתר !

  חיפוש ישוב

ישוב בקליטה
ישוב בקו עימות

  מדורים:

עצות לתכנון נכון
עצות שיכולות לחסוך..
סיפורים מהגליל
סיפורים וחוויות מהגליל

  מודעות פרסומיות :

 


בניית אתר אינטרנט |   קידום אתרים כל הזכויות שמורות © 2005. מדינת ישראל
Copyright (c) 2005, The State of Israel. All Rights Reserved.